Saradnja po peti put u realizaciji Festivala filma o ljudskim pravima “UBRZAJ”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Radio i Televizija Crne Gore potpisali su danas, ugovor o saradnji na realizaciji šestog Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2015, koji će se održati u Crnogorskom narodnom pozorištu (CNP) u Podgorici od 11. do 15. decembra 2015. (pet dana), Kotoru od 12. do 13. decembra 2015. (dva dana) i Beranama od 13. do 14.decembra 2015. (dva dana). Ugovor su potpisali Rade Vojvodić, generalni direktor RTCG i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a.

Saradnja po peti put u realizaciji Festivala filma o ljudskim pravima “UBRZAJ”

Na ovaj način se nastavlja petogodišnja saradnja između CGO i RTCG u realizaciji Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ, prvog i još uvijek jedinog te vrste u Crnoj Gori, koji pored Podgorice sada, šireći se, upisuje i Kotor i Berane na kulturnu mapu onih gradova u regionu koji njeguju ovu vrstu festivalskog dešavanja.

RTCG će, na osnovu ugovora, posvetiti punu medijsku pažnju i obezbijediti zastupljenost Festivala u svojim redovnim informativnim i drugim programima, producirati festivalske hronike tokom trajanja Festivala, emitovati promotivni spot, učestvovati u radu Savjeta Festivala preko svog predstavnika/ce i pomoći u drugim vezanim aktivnostima organizacije ovog jedinstvenog Festivala u Crnoj Gori. CGO će predstaviti RTCG u promotivnom materijalu koji izdaje Festival, dati prava prvenstva intervjua s gostima Festivala i televizijska prava za RTCG za pet filmova novije produkcije koji su pokupili nebrojene nominacije, priznanja i nagrade širom svijeta.

Festival fima o ljudskim pravima „Ubrzaj“ predstavlja direktnu i provokativnu formu promocije ljudskih prava i društvene trezvenosti putem filma, kojom CGO komunicira sa mnogo širom i raznovrsnijom ciljnom grupom nego što je to slučaj sa standardnim programima, i u tom pogledu podrška RTCG je veoma značajna.

Svetlana Pešić, saradnica na programima