Program festivala Ubrzaj 2016 Berane

Prvi dan, 12. 12. 2016. godine (ponedjeljak)

CK Berane – 18h00 – Album, režija Mehmet Can Martoglu, Turska, Francuska, Rumunija, 2016, 104’
CK Berane – 20h00 – Oslobođenje Skoplja, režija Rade Šerbedžija, Danilo Šerbedžija, Makedonija, Hrvatska, Finska, 2016, 111’

Drugi dan, 13. 12. 2016. godine (utorak)

CK Berane – 18h00 – Neruda, režija Pablo Larain, Čile, Argentina, Španija, Francuska, 2016, 108’
CK Berane – 20h00 – Ministarstvo ljubavi, režija Pavo Marinković, Hrvatska, 2016, 103’