Program Crnogorskog festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2023 – Berane

Program festivala 2023 / katalog / pdf

PRVI DAN 13.12.2023. (SRIJEDA)

Centar za kulturu – 18h00 – Mamula All Inclusive / Aleksandar Reljić / Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora / 2023, 58’
Centar za kulturu – 20h00 – Fantom hotela Nada / Bojan Stojičić / Bosna i Hercegovina / 2023 / 22’

DRUGI DAN 14.12.2023. (ČETVRTAK)

Centar za kulturu – 17h00 – Potpuno povjerenje / Jialing Zhang / Njemačka, Holandija / 2023 / 97’
Centar za kulturu – 19h00 – Zatvor 77 / Alberto Rodríguez / Španija / 2022 / 125’