PFF UBRZAJ

Putujuća fabrika filma UBRZAJ ima za cilj da ojača dobre prakse iz Crnogorskog festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ i da kroz vizuru filma mladima, uzrasta od 13 do 15 godina, sa teritorije različitih crnogorskih opština, približi složenu i osjetljivu tematiku ljudskih prava, ali i da popularizuje filmsku umjetnost  a samim tim i društveno angažovani film kod najmlađe publike.

Selekcija filmova za Putujuću fabrika filma UBRZAJ podstiče aktivan i konstruktivan dijalog o stanju ljudskih prava među mladima i doprinosi njihovom razumijevanju tolerancije i ljudskih prava.

Kroz Putujuću fabrika filma UBRZAJ nastojimo kreirati i pogodno tlo za razvoj kritičkog odnosa prema audiovizuelnom sadržaju koji se plasira mladima, ali i probuditi osjećaj za kreativnost i radoznalost za filmsku produkciju kod mladih.

Putujuća fabrika filma UBRZAJ uvodi i novu dimenziju u Crnogorski festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ koji CGO organizuje već deceniju, a koji je svoj javni značaj izgradio svojom osobenošću, inovativnošću i posvećenošću modernom konceptu ljudskih prava.

Prvu Putujuću fabrika filma UBRZAJ 2019 Centar za građansko obrazovanje (CGO) je sproveo uz podršku Ministarstva prosvjete Vlade Crne Gore kada su na teritoriji osam crnogorskih opština, u osam različitih škola, organizovane projekcije filmova koji su izabrani od strane projektnog tima i tima Festivala UBRZAJ. Filmovi su birani po osnovu prilagođenosti tematike uzrastu učesnika radionica, kvalitetu i aktuelnosti tema koje filmovi obrađuju i same dostupnosti određenih naslova za crnogorsko tržište. Takođe u okviru Putujuće fabrike filma UBRZAJ 2019 organizovane su i dvije petodnevne radionice o fimskom i medijskom stvaralaštvu u oblasti ljudskih prava koju su pohađali osnovci uzrasta od 11 do 15 godina. Ovaj projekat obuhvatio je i konferenciju “Angažovana umjetnost kao sredstvo za edukaciju o ljudskim pravima”.

Fotografije sa događaja koji su održani u okviru ovogodišnje Putujuće fabrike filma UBRZAJ 2019 možete pogledati ovdje.

Više o filmovima iz Putujuće fabrike filma UBRZAJ 2019 možete naći na http://media.cgo-cce.org/2019/05/PFF-katalog-final-web.pdf